Eie, leie eller lease ?

Skal virksomheten eie leie eller lease ? Hos oss kan du velge løsning etter behov. Vi tilbyr forskjellige former for finansiering via leie og leasing, som i kombinasjon med serviceavtale og forsikring gir full oversikt på bunnlinjen og sikrer deg større økonomisk handlingsrom.

Spør oss gjerne om råd og be om alternativer, med hvilke muligheter og konsekvenser som gjelder ved leasing eller en leieavtale med full service. Sistnevnte løsning vinner stadig mer og mer innpass, det den sikrer deg på forhånd avtalte, faste kostnader samt at du kan konsentrere deg 100% omkring din virksomhets kjerneaktivitet.

Vi legger vekt på kundeorientering og fleksibilitet når det gjelder utleie av maskiner. Vi tilpasser oss etter kundens behov noe som gir kostnadskontroll og trygghet.

  • Langtidsutleie av maskiner med full service  

Gir kunden en langsiktig trygghet i forhold til kostnader
Restverdi på maskinen slik at total leiekost blir gunstig for kunden
Service og deler er inkl i leieprisen
Stor fleksibilitet i forhold til maskin type og antall
Prioritert service ved driftsstans
Lånemaskin ved driftsstans mer enn 48 timer 

  • Korttidsutleie

Bedre fleksibilitet for kunde
Utleie av maskin og fører
Utleie av maskin inntil 36 mnd