Eie, leie eller lease ?

Hos oss kan du velge løsning etter behov. Vi tilbyr forskjellige former for finansiering via leie og leasing, som i kombinasjon med serviceavtale og forsikring gir full oversikt på bunnlinjen og sikrer deg større økonomisk handlingsrom.
Spør oss gjerne om råd og be om alternativer, med hvilke muligheter og konsekvenser som gjelder ved leasing eller en leieavtale med full service. Sistnevnte løsning vinner stadig mer innpass, den sikrer avtalte, faste kostnader samt at du kan konsentrere deg 100% omkring din virksomhets kjerneaktivitet.
Vi legger vekt på kundeorientering og fleksibilitet når det gjelder utleie av maskiner. Vi tilpasser oss kundens behov, som gir kostnadskontroll og trygghet.

 • Langtids utleie med full service
  Gir kunden en langsiktig trygghet i forhold til kostnader
  Restverdi på maskinen slik at total leiekost blir gunstig for kunden
  Service og deler er inkludert i leieprisen
  Stor fleksibilitet i forhold til maskin type og antall
  Prioritert service ved driftsstans
  Lånemaskin ved driftsstans mer enn 48 timer 
 • Korttidsutleie
  Bedre fleksibilitet for kunde
  Utleie av maskin og fører
  Utleie av maskin inntil 36 mnd

Kontakt oss

Erik Nicolaisen
Salg-Leie-Leasing
Telefon: + 47 93 21 55 33
E-mail: erik@quick-truckservice.no

Bjørnar Henriksen
Salg-Leie-Leasing
Telefon: + 47 95 76 71 74
E-mail: bjornar@quick-truckservice.no