Vi kan tilby sertifisert- og dokumentert sikkerhetsopplæring i samarbeid med ØID. Dags-/kveldskurs samt helgekurs. Kursene blir avholdt i ØID’s lokaler på Moum (mellom Sarpsborg og Fredrikstad). Om ønskelig kan det arrangeres bedriftsinterne kurs.

Kursene holdes kontinuerlig, med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

Prisoversikt teorikurs:
Modul 1.1 Sikkerhet og ansvar 8 timer kr 2.250,-
G11 Løfteredskap 24 timer kr 5.950,-
G8 Lastebilkranfører 44 timer kr 8.650,- (teorikurs m/fadderoppl. og G11)
G4 Traverskranfører 40 timer kr 7.950,- (teorikurs m/fadderoppl. og G11)
Masseforflytningsmaskiner 32 timer kr 6.950,-
Gaffeltruck t.o.m. 10 tonn 22 timer kr 4.450,- (teorikurs m/fadderopplæring)
Gaffeltruck over 10 tonn 16 timer kr 4.000,-
Teleskoptruck klasse C1 /C2 1 dag kr 2.450,-
Anhuker- og signalgiver kurs 8 timer kr 2.250,-
Personløfter kl A + B + C 6 timer kr 1.950,-
Stillas brukerkurs 4 timer kr 1.650,-
Stillasbyggerkurs 2-5 m plattformhøyde 1 dag kr 2.250,- (7,5 timers praksis tilkommer)
Stillasbyggerkurs 5-9 m plattformhøyde 2 dager kr 4.250,- (15 timers praksis tilkommer)
Grunnl. Fallsikringskurs 4 timer kr 1.650,-
Grunnl. Fallsikringskurs m/evakuering 6 timer kr 2.650,-
Sikkerhetskurs håndverktøy 3 timer kr 1.450,-
Varme Arbeider 1 dag kr 2.450,- m/slukkeøvelse
Arbeidsvarsling kurs 1 6 timer kr 2.450,-
Arbeidsvarsling kurs 2 12 timer kr 3.950,-

Kursavgiften dekker teorikurs og materiell.

Eventuell oppkjøring kr 795,-/deltaker. Sertifikatkostnader kr 350,-/deltaker tilkommer.

Kontakt oss for ytterligere opplysninger og påmelding

Erik Nicolaisen
Kurs-Salg-Leie-Leasing
Telefon: + 47 93 21 55 33
E-mail: erik@quick-truckservice.no

Bjørnar Henriksen
Kurs-Salg-Leie-Leasing
Telefon: + 47 95 76 71 74
E-mail: bjornar@quick-truckservice.no