Formann Rino Eriksen og salgssjef Bjørn Waglen ser stort potensiale for miljøvennlig transport med container på båt.

Ser stort potensiale for bærekraftig transport

Borg Havn et godt utgangspunkt for båtfrakt, som er både rimeligere og mer bærekraftig enn transport på vei. En tradisjonsrik bedrift som betjener industri og handel med god logistikk via sjøveien er Andersen og Mørck på Øra. 

Fra de store havner i Europa har rederiene sine fraktlinjer til Øra i Fredrikstad, også kalt Borg Havn. Når båtene melder sin ankomst er det gjerne Andersen og Mørck som sørger for å få varene trygt i havn - eller ombord. I terminaltjenesten ligger oppgaver som å skaffe los og fortøyningshjelp, sørge for papirer til myndighetene og ha folk parat med maskiner og kraner for å få lasten ekspedert. Uansett type gods, bulk, container, spesialhenger eller annet, alt må stemme logistikkmessig, og det skal foregå uten venting eller komplikasjoner.


Rino Eriksen og Bjørn Ringstad foran ny Mol terminaltraktor.

24-7

- Terminaltjenester er vår kjernevirksomhet, det handler om å gjennomført og koordinert det hele slik at varene blir lastet eller losset på kortest mulig tid. Vi har en operasjonsavdeling som er påskrudd 24-7, som består av 5 medarbeidere som klarerer ca. 1100 anløp i året. Vi utfører de samme tjenestene for andre havner i Oslofjorden. Etter mer enn 150 år innen shipping er vi alltid klare, det ligger i blodet, forteller Bjørn Waglen, salgssjef hos Andersen og Mørck.

På Svinesund har man en tilsvarende avdeling for varer som krysser grensa på vei: Deklarering, fortolling, transitt og kontakt med mattilsyn og grenseveterinærer om nødvendig. 

Hører med

Siden båttransport handler om volumer hører lagertjenester naturlig med. Mange bedrifter ser fordeler ved av å ha sitt lager i nærheten av kai, her betjener A&M en lang rekke store kunder med tredjeparts lagertjenester.
- Varene sendes fra f.eks en papirfabrikk i Sarpsborg til lager på Øra som vi betjener for kunden. Når en bestilling komemr plukker vi varer, fyller f.eks. en container og får den av gårde. Vi gjør det samme for importørene som har varer som skal ut i vårt langstrakte land. Fra et lager vi drifter gjør vi hele lageroppgaven, registrerer online, og får det av gårde på en bil, forklarer Waglen.

Tredjeparts lagertjenester er et viktig forretningsområde for Andersen og Mørck. Barzan og Per er tilfreds med de elektriske truckene.

Industri

Det er industrien i Østfold som er hovedmarkedet for det tradisjonsrike shippingfirmaet. Eksempelvis kommer en stor del av stålet som skal til Østlandet denne veien, mens en rekke industriprodukter går til alle verdens hjørner, det er om store volumer innen både råstoffer og ferdigvarer.
- Østfold er fortsatt et sterkt industrifylke og da er sjøveien naturlig å følge. Det er bærekraftig og billig og ofte eneste alternativ innen store volumer. Men container er spennende også for andre bransjer, så vi jobber for å få trafikk fra vei til sjø. Det krever litt mer planlegging, og det er mye å spare, også miljømessig, forklarer Waglen, som selv har mer enn 30 års erfaring med frakt til/fra utlandet. Av disse 17 år med et rederi fra Nederland.

Hyster reachstacker for containerhåndtering

Hele verden

I tillegg til å sørge for flyt i havna og lager hjelper man mange med å skaffe transport, i praksis over hele verden. Med utgangspunkt i fraktlinjer man kjenner godt, sørger man for problemfri vareflyt. Med 65 ansatte med ulike spesialiteter på fraktlinjer, en variert maskinpark og lagerkapasitet på ca 30 000 kvadrat står man godt rustet.

- Med oss som partner kan kunden fokusere på det han er god på, vi sørger for å levere varene. For mange virksomheter er logistikk blitt viktig. Vi blir ofte rådspurt om hvor det er best å etablere seg. Er man avhengig av transport er det en god ide å etablere seg i nærheten av en havn, som her på Øra. Da selskapet Batteriretur skulle flytte til et nytt sted valgte man Øra av slike hensyn. På Torp rett i nabolaget her legges det nå ut flere hundre mål tomt for næring, forteller Waglen.

Elektrisk truck gir et bedre arbeidsmiljø og renere forhold for lagring, her Barzan med papirrull som skal til det store utland.

 

Dør til dør

En viktig fraktrute som Andersen og Mørck har vært med på å etablere er Skantrans, en dør-til-dør transport til og fra Storbritannia til Norden. En viktig del av dette er containere via båt, blant annet til Norge, og man tar i praksis også stykkgods, bulk, partigods, samt komplette trailere på vei når det er behov for ekspress. 

- Skantrans er en komplett linje mot Storbritannia, der kunden velger båt - ealternativt bil under den engelske kanal. Etter tidsplan og volum. Det kommer dessuten ukentlig 2000 tonn husholdsningsavfall med båt til Øra, som Andersen og Mørck håndterer, forteller Waglen.  

Kombinerer

Ikke alle er klar over at sjøveien er koblet sammen med de store elvene i Europa, at en container kan gå med båt langt inn i Tyskland. Er det ikke vann helt fram går den siste biten på tog - eller vei. Her er det gode forbindelser i hele Europa, der særlig Italia har gode toglinjer. Er det knapt med tid kan man kombinere med veitransport.
- Alt handler om å finne løsningen som er best for kunden. Vi planlegger ofte for kunden og ansvar for at varene kommer fram i tide. Vi ekspederer også mange frakter via fly, sier Waglen.

Henrik kjører reachstacker

Maskinpark

Det blir ofte store volumer og tunge løft, noe som krever en stor maskinpark som alltid skal fungere på topp. Man råder over gaffeltrucker, containertrucker samt kraner som kan løfte inntil 200 tonn, ved siden av maskiner for håndtering av bulklaster. Gjennom mange år har man hatt Quick Truckservice som rådgiver, leverandør og servicepartner. 

- Quick Truckservice deler vårt syn på kundeservice og det å alltid være på hugget, de finner alltid en løsning og har dyktige folk, sier Waglen.
Nylig gikk man til innkjøp av en ny Mol Terminaltraktor for å taue lasthengere av og på fartøyene.
Dette er et eksempel på mulighetene som ligger i sjøveien. I stedet for å frakte traktoren på bil ble den kjørt inn på en båt i havna Zeebrugge i Belgia, derfra gikk den sjøveien direkte til Fredrikstad. Det kostet ca en tredjedel av veitransport og er naturligvis en mer bærekraftig metode.

Satser elektrisk

Innføring av elektriske trucker er også en del av den langsiktig bærekraftige strategien. Her har man brukt Quick Truckservice som rådgiver og gått for Hyster elektriske gaffeltrucker med tilpasset gripeverktøy for papirruller.

- I forbindelse med lager innendørs har vi valgt å gå for elektriske trucker, det har vært en god erfaring for oss, både i forhold til effektivitet og arbeidsmiljø, men ikke minst at varene får et mest mulig støvfritt lagermiljø, sier Bjørn Waglen hos Andersen & Mørck.

Scroll to top