Lagerleder Bjarne Gundersen og kvalitets og miljøansvarlig Arne Ertnæs

Kingsrøds grønne skifte

Flytende biogass i lastebilene og elektrifisering av truckparken gjør at Kingsrød Transport er godt i gang med miljøarbeidet.

Kingsrød Transport utfører årlig rundt 85.000 transportoppdrag, i sterk konkurranse med store utenlandske transportselskaper. Likevel ønsker hjørnesteinsbedriften i Sarpsborg å ligge i forkant når det gjelder miljøvennlig drift, både i kjøretøyer og på terminal.

– Vi satser på å være best på personlig service og tilgjengelighet. Vår framtid er å være den foretrukne kvalitetsleverandøren med et ansvar for felles miljø og med den lille bedrifts fordeler. I takt med tiden har vi innført miljøkrav til oss selv og lagt vekt på bærekraftig drift på flere plan. Transportbransjen er preget av hard konkurranse med utlandet og små marginer, men vi er allerede godt i gang med det grønne skiftet, forteller daglig leder Jon Trygve Hagen.

I dag er familiebedriften en foretrukket partner på transport fra dør til dør over hele Europa, med særlig sterk posisjon i Norge og Sverige. Blant kundene finner man i dag en rekke av landets største virksomheter innen varehandel og industri.

Kvalitets og miljøansvarlig Arne Ertsnæs hos Kingsrød er i ferd med å gjennomføre det grønne skiftet.
Kvalitets og miljøansvarlig Arne Ertnæs hos Kingsrød er i ferd med å gjennomføre det grønne skiftet.

Kjører på grønt

For mer enn 25 år siden gjennomgikk Kingsrød miljøsertifisering og for fem år siden tok selskapet i bruk et avansert datasystem for miljølogging av kjøretøyene. Sjåførene får til enhver tid tilbakemelding på sin kjøreteknikk, i form av grønne tall, oppsummert som CO₂-utslipp.

For å lykkes med å gjennomføre det grønne skiftet på vogntogene hentet man inn eksterne spesialister innenfor smart kjøring og ga alle sjåførene opplæring i miljøvennlig kjøremønster.

– Sjåførene og organisasjonen har respondert positivt. En god sjåfør er den som stadig vil forbedre seg i forhold til utslipp. Det er stas for våre sjåfører å komme på toppen av den grønne lista. Det er ingen hemmelighet at miljø og økonomi går hånd i hånd. Der det finnes grønne løsninger ønsker vi å være først ute med å ta de i bruk, vi skal ligge foran i feltet, understreker Hagen.

Det handler naturligvis også om å kjøre med så full bil som mulig og planlegge rutene godt. Logistikk handler om effektivitet og små marginer, og ved å redusere utslipp brukes også mindre diesel. Både miljøregnskapet og det vanlige regnskapet viser at man er på rett vei.

Biogass

I år har man tatt det grønne skiftet enda et hakk videre ved å investere i to vogntog som går på flytende nedkjølt biogass. I praksis betyr dette null utslipp av verken klimagasser eller annen forurensning. De to kjøretøyene er allerede tatt i bruk og har siden i sommer kjørt på dedikerte faste ruter i Norden.

- Disse to kjøretøyene vil etter våre planer rulle ca. 200 000 kilometer i året. Det er en enorm reduksjon av utslipp, noe vi er veldig stolte av. Vi vet at flere av våre kunder setter pris på dette tiltaket, forteller kvalitets og miljøansvarlig Arne Ertsnæs.

Å ta i bruk biogass er et pionerarbeid, det er fortsatt er mange usikkerheter. For eksempel er det er ikke mange steder man kan fylle biogass av denne typen, og andrehåndsverdien for et gassdrevet vogntog er usikker.

– Selv om det koster ekstra å investere i biogass-vogntog og det driftsmessig krever mer av oss følte vi at dette hadde vi lyst til å gå for. Vi kunne gjerne sett for oss noen virkemidler fra myndighetene til de som vil satse videre på biogass. I dag finnes det ingen slike og det grønne grepet øker våre utgifter. Tilbakemeldinger fra kundene viser imidlertid at de setter på at vi tar ansvar for framtiden, vi føler at dette styrker vårt omdømme som en transportør som også tar ansvar for framtiden, understreker Ertsnæs.

Lagerleder Bjarne Gundersen har skiftet ut dieseltrucker med elektriske, både på inne- og utedrift.
Lagerleder Bjarne Gundersen har skiftet ut dieseltrucker med elektriske, både på inne- og utedrift.

Elektrisk på lageret

Kingsrød har i dag høyeste internasjonale sertifikat for sikker tollklarering, som betyr at man kan tilby utenlandske kunder flere tjenester i den forbindelse. I Kingsrøds tollager i Sarpsborg kan man holde plukklager for kundene, med skreddersydd pakking etter ordrelister og direkte distribusjon til dør i Norge.

– Våre kunder setter pålitelighet, sikkerhet og personlig service høyt. Derfor er det viktig at våre lager er hurtige og driftssikre. Til å drifte og følge opp trucker bruker vi Quick Truckservice, som også gir gode råd ved valg av utstyr. De tar seg av all service, forteller Ertnæs.

Hyster

Man har opp gjennom årene forsøkt ulike typer trucker, men internt på lageret har de elektriske stablene fra Hyster klart vært de foretrukne truckene. Ikke minst på grunn av på kvaliteten på dekkene. – Vi kjører på asfalt, noe som normalt går hardt ut over dekk, men disse har en utrolig slitestyrke, og for øvrig fungerer alt veldig bra, forteller lagersjef Bjarne Gundersen, som kan fortelle at man har hatt seks elektriske plukktrucker fra Hyster i seks år, uten stans. I år har man skiftet ut to av dieseltruckene som har vært brukt til omlasting av vogntog med to nye elektriske Hyster-trucker med løfteevne på 2,2 og 3,5 tonn. – Disse to har ved siden av utslippsfri drift også fordelen av å kunne kjøre ut og inn av lageret. Siden vi allerede har utstyr for lading var det grønne skiftet uproblematisk, men som med alle andre elektriske maskiner må man planlegge litt mer, men det klarer vi fint, sier Bjarne Gundersen.

Truckfører Svein Hansen er tilfreds med ytelsene til el-trucken sammenlignet med tidligere diesel
Truckfører Svein Hansen er tilfreds med ytelsene til el-trucken sammenlignet med tidligere diesel

Scroll to top